Logo Beauty House

Sportska-medicinska masaža

Sportska masaža je masažna tehnika i teorija koju je prvi posebno opisao šveđanin Ling. Cilj i svrha sportske masaže je priprema za jača fizička naprezanja, brži oporavak nakon fizičkog napora i prevencija sportskih povreda pojedinaca koji se bave sportom ili su aktivni rekreativci.

Upotrebljava se prije i/ili poslije sportskih aktivnosti, treninga ili takmičenja. Za pravilnu izvedbu sportske masaže osim manuelne tehnike, potrebno je poznavanje anatomije i fiziologije lokomotornog sistema, sa posebnom pažnjom na mišićni sistem i biomehaniku. Velika uloga ove masaže je i drenaža toksina i viška tečnosti.